Κάντε αναζήτηση με keyword π.χ. οδηγός.Εργασία:Retail Sales Coordinator εργασία πωλήσεις

Retail Sales Coordinator Προσφορά εργασίας Randstad – Αθήνα – H Randstad Hellas, για λογαριασμό Μεγάλης Εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του Apparel, ενδιαφέρεται για Retail Sales Coordinator αρμοδιότητες Προγραμματίζει, κατευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες και λειτουργίες των corners που έχει υπό την ευθύνη το…

Δείτε την αγγελία

Σερβιτόροι Εστιατορίου διαθέσιμες θέσεις εργασίας εστιατόρια

Σερβιτόροι Εστιατορίου Προσφορά εργασίας Novotel Hotels & Resorts – Αθήνα – Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens προκηρύσσει την παρακάτω θέση εργασίας και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους : ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Για εργασία πλήρους και μερικής απασχόλησης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ε…

Δείτε την αγγελία

Πωλητής Καφέ (HoReCa) διαθέσιμες θέσεις εργασίας εστιατόρια

Πωλητής Καφέ (HoReCa) Προσφορά εργασίας Randstad – Αθήνα – H Randstad Hellas, για λογαριασμό Μεγάλη Πολυεθνική Εταιρεία στο κλάδο του Καφέ, ενδιαφέρεται για Πωλητή αρμοδιότητες Καθημερινή Επικοινωνία με Νέους και Υπάρχοντες Πελάτες Υπεύθυνος συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής Διαχείριση παραπόνων και διαπραγματεύσεις Χαρτογράφηση τ…

Δείτε την αγγελία

Διανεμητές/τριες εντύπων εργασία μεταφορες logistics

Διανεμητές/τριες εντύπων logistics Προσφορά εργασίας Green Promotions and Sales – Αθήνα – ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΚΩΔ. D2D) Ο διανεμητής, υπό τις οδηγίες του προϊσταμένου διανομής, είναι υπεύθυνος για τη διανομή εντύπων βάσει των διαδικασιών της εταιρείας. Προσόντα: Επαγγελματισμός.

Δείτε την αγγελία

4 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων εργασία δόμηση – εργα

4 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων Προσφορά εργασίας Κρήτη – Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 327/8.4.2016 τ.Γ’ και ΦΕΚ 345/12.4.2016 τ.Γ’ δημοσιεύθηκαν Προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών ως εξής : ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ»

Δείτε την αγγελία