Εργασία στην κατηγορία: xania krhthsΖΗΤΗΣΗ] Content Creator & Junior Designer Εργασία Νομός Χανίων

Χανιά – Αθήνα – Job Description The Content Creator & Junior Designer will report to the Community Curator.

ΖΗΤΗΣΗ] Content Creator & Junior Designer Εργασία Νομός Χανίων

Χανιά – Αθήνα – Job Description The Content Creator & Junior Designer will report to the Community Curator.

ΖΗΤΗΣΗ] Content Creator & Junior Designer Εργασία Νομός Χανίων

Χανιά – Αθήνα – Job Description The Content Creator & Junior Designer will report to the Community Curator. The role has the following responsibilities: Execute all visual design stages from concept to final han…

ΖΗΤΗΣΗ] Content Creator & Junior Designer Εργασία Νομός Χανίων

Χανιά – Αθήνα – Job Description The Content Creator & Junior Designer will report to the Community Curator. The role has the following responsibilities: Execute all visual design stages from concept to final han…

Locum Community Psychiatric Nurse (CPN) – Military Services Εργασία Νομός Χανίων

Mind Professionals – Ακρωτήρι, Χανίων – Locum Community Psychiatric Nurse We urgently require a Locum Community Psychiatric Nurse (NMC Registered) to work alongside British Military personnel.