Κάντε αναζήτηση με keyword π.χ. οδηγός.
Χημικός στο ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη Εργασία Νομός Ηρακλείου

Χημικός στο ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη θέση εργασίας – Ηράκλειο – Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν Πτυχιούχο Χημείας…

Δείτε την αγγελία