Διευθυντής Καταστήματος- Έδρα Ηράκλειο ΚρήτηςAdecco – Χανιά – Διευθυντής Καταστήματος- Έδρα Ηράκλειο Κρήτης Περιγραφή Θέσης Επίβλεψη και εποπτεία καταστήματος Καθοδήγηση, επίβλεψη και αξιολόγηση προσωπικού καταστημάτων Υπεύθυνος για την διαχείριση των λειτουργικ…Source link