ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Εργασία Νομός Ιωαννίνων

Ιωάννινα – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πλήρης απασχόληση Δημοσιεύτηκε 24 ώρες πριν NATECH Α.Ε. Η Natech Α.Ε πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, αναζητά συνεργάτη στα Ιωάννινα, για την υλοποίηση των ακόλουθων έ…

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εργασία Νομός Ιωαννίνων

Ιωάννινα – Μεγάλη εταιρεία Εναλλακτικού Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας αναζητά αποκλειστικούς συνεργάτες ως αντιπροσώπους της, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου.Οι υποψήφιοι-ες θα …

SYSTEM ADMINISTRATORS / NETWORK ENGINEERS Εργασία Νομός Ιωαννίνων

ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ – Ιωάννινα – ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ SYSTEM ADMINISTRATORS /NETWORK ENGINEERS (1710) Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατ…

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργασία Νομός Ιωαννίνων

Ιωάννινα – Περιγραφή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: Σχολή Επιστημών Υγείας.