Εθελοντής Συντοντιστής Υλοποίησης του Προγράμματος στο Tipping Point in Education εργασία εκπαιδευτικοί

Details: Ο οργανισμός The Tipping Point αναζητά εθελοντή Συντοντιστή Υλοποίησης του Προγράμματος Περιγραφή θέσης Το “Tipping Point” πρόκειται να ξεκινήσει τ…