Υπάλληλος Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης και Μεταφραστής Κινέζικης γλώσσας εργασία εκπαιδευτικοί

Details: Από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ζητούνται 2 υπάλληλοι γραφείου, (ένας για τη θέση της Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης και ένας για τη θέση τ…