ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Εργασία Νομός Ηρακλείου

Ηράκλειο – ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Πλήρης απασχόληση Δημοσιεύτηκε 1 ημέρα πριν ΛΑΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ….

Θέση Διευθυντή επι θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης εργασία διαχείριση

Θεσσαλονίκη – Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή στην Κ.Ε.ΔΗ.Θ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης , με τα αντίστοιχα τυπικά και πρόσθετα προσόντα και διάρκεια σύμβασης ίση με την θητεία της σημερι…