ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ REAL ESTATE εργασία ακίνητα

Μαρούσι, Αττικής – Περιγραφή ΤΟ μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων ακινήτων αναζητά συνεργάτες με φιλοδοξία για υψηλό εισόδημα. Καλύπτονται έξοδα κίνησης έως 300 €. Η εταιρία παρέχει υψηλές προμήθειες επί των πωλήσεων, προκαταβάλλει τις αμοιβές σας και σας πληρώνει μετρητά άμεσα.

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ REAL ESTATE εργασία ακίνητα

Μαρούσι, Αττικής – Περιγραφή ΤΟ μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων ακινήτων, αναζητά συνεργάτες με φιλοδοξία για υψηλό εισόδημα για να καλύψει θέσεις εργασίας στα νέα γραφεία πωλήσεων. Καλύπτονται έξοδα κίνησης έως 300 € μηνιαίως.