Θέλω εργασία κατά προτίμηση καμαριερα η καθαρίστρια Εργασία Νομός Ηρακλείου

Θέλω εργασία κατά προτίμηση καμαριερα η καθαρίστρια θέση εργασίας – Μοίρες, Ηρακλείου – Ζητάω εργασία άμεσα καθαρίστρια σε κάποιο μαγαζί, σε ξενοδοχείο καμαρκαμαριερα….εχω δουλέψει σε ταβέρνα στην κουζίνα στην λάντζα στη καθαριότητα….εχω Μεγάλη ανάγκη..! Ζητώ να εργαστώ με μισθό …

Δείτε την αγγελία


Θέλω εργασία κατά προτίμηση καμαριερα η καθαρίστρια Εργασία Νομός Ηρακλείου

Θέλω εργασία κατά προτίμηση καμαριερα η καθαρίστρια θέση εργασίας – Μοίρες, Ηρακλείου – Ζητάω εργασία άμεσα καθαρίστρια σε κάποιο μαγαζί, σε ξενοδοχείο καμαρκαμαριερα….εχω δουλέψει σε ταβέρνα στην κουζίνα στην λάντζα στη καθαριότητα….εχω Μεγάλη ανάγκη..! Ζητώ να εργαστώ με μισθό …

Δείτε την αγγελία


Θέλω εργασία κατά προτίμηση καμαριερα η καθαρίστρια Εργασία Νομός Ηρακλείου

Θέλω εργασία κατά προτίμηση καμαριερα η καθαρίστρια θέση εργασίας – Μοίρες, Ηρακλείου – Ζητάω εργασία άμεσα καθαρίστρια σε κάποιο μαγαζί, σε ξενοδοχείο καμαρκαμαριερα….εχω δουλέψει σε ταβέρνα στην κουζίνα στην λάντζα στη καθαριότητα….εχω Μεγάλη ανάγκη..! Ζητώ να εργαστώ με μισθό …

Δείτε την αγγελία